Hiển thị 1–12 của 29 kết quả

Pallet nhựa đen 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 15.9 kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 13kg

Pallet nhựa đen 1100X1100X130 tái sinh

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 9.3kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1100X1100X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 11.3kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1100X1300X120 tái sinh

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 9.3kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1100X1300X150mm ( < 15Kg )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1500kg Trọng lượng pallet ~ 14kg

Pallet nhựa đen 1100X1300X150mm ( > 15KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1500kg Trọng lượng pallet ~  15kg ->17kg

Pallet nhựa đen 1440X110X120

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 12.8 kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 730X730X120mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 4.5kg

Pallet nhựa đen 1000X1000X120

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 7.1kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1000X120

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 7.2kg Nhựa PP tái sinh