Hiển thị 1–18 của 27 kết quả

Pallet KA4 – 95X65

LIÊN HỆ
Tải trọng động : 2 tấn Tải trọng tĩnh   : 4 tấn Màu sắc xanh lá , xanh dương  

Pallet nhựa 1000X1200X150 (10.2 KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 10.2 kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh

Pallet nhựa XANH DƯƠNG 760X760X130

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 4.8kg Nhựa HDPE nguyên sinh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 15.9 kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1100X1100X130 tái sinh

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 9.3kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1100X1100X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 11.3kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1100X1300X120 tái sinh

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 9.3kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1440X110X120

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 12.8 kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1000X120

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 7.1kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1000X120

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 7.2kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1200X120

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 6.7 kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 16.4 kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 10.2 kg Nhựa PP tái sinh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150 ( 6 LÕI SẮT )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 22 kg Nhựa PP tái sinh