Hiển thị 19–27 của 27 kết quả

Pallet nhựa xanh 1000X1200X150 ( Mặt Phẳng )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 15.5 kg Chât Liệu HDPE Nguyên Sinh / Tái

Pallet nhựa xanh dương 1103X803X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 12.5kg Nhựa HDPE nguyên sinh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 ( 22KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 22 kg  Pallet có 6 Lõi Sắt Nhựa HDPE

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 (3 CHÂN – 6 LÕI SẮT)

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 22 kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh 

Pallet nhựa xanh dương 1100X1100X125

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 7.2kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh . 

Pallet nhựa xanh dương 1100X1100X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 11.3kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 15.9 kg Nhựa HDPE nguyên sinh / Tái Sinh 

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 (16.4 KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 16.4 kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh