Hiển thị tất cả 24 kết quả

Pallet Hộp 1100x1100x150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000 kg Tải trọng tĩnh  4000 kg. 

Pallet KA4 – 95X65

LIÊN HỆ
Tải trọng động : 2 tấn Tải trọng tĩnh   : 4 tấn Màu sắc xanh lá , xanh dương  

Pallet nhựa 1000X1200X150 (10.2 KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 10.2 kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh

Pallet nhựa XANH DƯƠNG 760X760X130

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 4.8kg Nhựa HDPE nguyên sinh

Pallet nhựa xanh 1000X1200X150 ( Mặt Phẳng )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 15.5 kg Chât Liệu HDPE Nguyên Sinh / Tái

Pallet nhựa xanh 1100X1100X150mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 11kg Màu sắc : Xanh Dương , Xanh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 (3 CHÂN SUỐT )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 13kg

Pallet nhựa xanh dương 1103X803X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 12.5kg Nhựa HDPE nguyên sinh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X140mm SÀI GÒN

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 14kg

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 13kg

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 ( 22KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 22 kg  Pallet có 6 Lõi Sắt Nhựa HDPE

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 (3 CHÂN – 6 LÕI SẮT)

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 22 kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh 

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X78mm lót sàn

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 13kg

Pallet nhựa xanh dương 1100X1100X125

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet 7.2kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh . 

Pallet nhựa xanh dương 1100X1100X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet 11.3kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh

Pallet nhựa xanh dương 1200X1200X150mm LONG THÀNH

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet ~ 17kg

Pallet nhựa xanh dương 600X1000X100mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 300kg Tải trọng tĩnh 800kg Trọng lượng pallet ~ 5kg

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 15.9 kg Nhựa HDPE nguyên sinh / Tái Sinh 

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 (16.4 KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet 16.4 kg Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh 

Pallet nhựa xanh dương 1100X1100X120mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 7kg

Pallet Xanh Lá 1100x1100x150 (16KG)

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet ~ 16kg