Pallet nhựa Kim Anh

Pallet KA4 – 95X65

Tải trọng động : 2 tấn

Tải trọng tĩnh   : 4 tấn

Màu sắc xanh lá , xanh dương

 

Đang cập nhật

079.382.3082