Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1000X1000X120mm

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet ~ 7kg

Đang cập nhật

079.382.3082