Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1000X1200X120

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet 6.7 kg
Nhựa PP tái sinh

Đang cập nhật

079.382.3082