Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1300X120mm

ĐEN 1100X1300X120mm

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet ~ 10kg

Đang cập nhật

079.382.3082