Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet 10.2 kg
Nhựa PP Tái Sinh

Đang cập nhật

079.382.3082