Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 (16.4 KG )

Tải trọng động 2000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg
Trọng lượng pallet 16.4 kg
Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh 

Đang cập nhật

079.382.3082