Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150mm – (3 chân suốt – Long Thành)

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg
Trọng lượng pallet ~ 16kg

Đang cập nhật

079.382.3082