Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1103X803X150

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet 12.5kg
Nhựa HDPE nguyên sinh

Đang cập nhật

079.382.3082