Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1200X1200X150mm LONG THÀNH

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg
Trọng lượng pallet ~ 17kg

Đang cập nhật

079.382.3082