Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 600X1000X100mm

Tải trọng động 300kg
Tải trọng tĩnh 800kg
Trọng lượng pallet ~ 5kg

Đang cập nhật

079.382.3082