Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1100X150mm

Hàng new 100%

Hàng đã qua sử dụng 80-90%

Tải trọng động 1 tấn

Tải trọng tĩnh    3 tấn

Đang cập nhật

079.382.3082