Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh 1100X1100X120 mm

Đang cập nhật

Hàng mới 100%

Hàng cũ 80-90%

Tải trọng động 1 tấn

Tải trọng tĩnh   2 tấn

 

079.382.3082