Pallet nhựa Kim Anh

Kệ Siêu Thị Đơn (1 mặt )- Đôi ( 2 mặt ) VINATECH

Đa dạng kích thước

Quy cách (0.7 x 1,2 )m – 1 mâm 320 , 2 mâm 300

Quy cách (0.7 x 1,5 )m – 1 mâm 320 , 3 mâm 300

Quy cách (0.7 x 1,8 )m – 1 mâm 320 , 4 mâm 300

Quy cách (0.9 x 1,2 )m – 1 mâm 320 , 2 mâm 300

Quy cách (0.9 x 1,5)m – 1 mâm 320 , 3 mâm 300

Quy cách (0.9 x 1,8 )m – 1 mâm 320 , 4 mâm 300

……………

 

Đang cập nhật

079.382.3082