Pallet nhựa Kim Anh

Kệ V MÂM SẮT VINATECH

Đa dạng kích thước

D1000xR400xC2000x3T – Mâm Sắt 

D1200xR400xC2000x3T – Mâm Sắt 

D1000xR400xC2000x4T – Mâm Sắt

D1200xR400xC2000x4T – Mâm Sắt

D1000xR400xC2000x5T – Mâm Sắt 

D1200xR400xC2000x5T – Mâm Sắt 

Thông số kỹ thuật : V 35x35x1,2m – Mâm sắt màu đen nhám

Đang cập nhật

079.382.3082