Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa 1000X1200X150 (10.2 KG )

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet 10.2 kg
Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh . 

Đang cập nhật

079.382.3082