Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1100X120mm – JAPAN

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet ~ 8.5kg

Đang cập nhật

079.382.3082