Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150

Tải trọng động 2000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg
Trọng lượng pallet 15.9 kg
Nhựa PP tái sinh

Đang cập nhật

079.382.3082