Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1100X120 mm

Tải trọng động 700kg
Tải trọng tĩnh 1200kg
Trọng lượng pallet 7kg
Hàng đã qua sử dụng ( mới 80-90%)

Đang cập nhật

079.382.3082