Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1000X1200X150 mm

Tải trọng động 2000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg
Trọng lượng pallet 16.4 kg
Nhựa PP tái sinh – New 100%

 

Đang cập nhật

079.382.3082