Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100x1100x120 mm ( 2 mặt )

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
New 80-90%

Pallet có mặt trên và mặt dưới giống nhau , có thể kê được cả 2 mặt

100 Đ

079.382.3082