Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1100X130 tái sinh

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet 9.3kg
Nhựa PP tái sinh

Đang cập nhật

079.382.3082