Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1100X150

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet 11.3kg
Nhựa PP tái sinh

Đang cập nhật

079.382.3082