Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1100X150mm

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet ~ 11kg

Đang cập nhật

079.382.3082