Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1100X1300X150mm ( < 15Kg )

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1500kg
Trọng lượng pallet ~ 14kg

Đang cập nhật

079.382.3082