Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xám 1100x1100x150

Tải trọng động 1000kg

Tải trọng tĩnh 4000kg

Trọng lượng pallet ~ 16kg

Đang cập nhật

079.382.3082