Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 1440X110X120

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet 12.8 kg
Nhựa PP tái sinh

Đang cập nhật

079.382.3082