Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa đen 730X730X120mm

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet ~ 4.5kg

Đang cập nhật

079.382.3082