Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh 1000X1200X150 ( Mặt Phẳng )

Tải trọng động 1000kg

Tải trọng tĩnh 4000kg

Trọng lượng pallet 15.5 kg

Chât Liệu HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh .

Đang cập nhật

079.382.3082