Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh 1000X1200X140mm

Tải trọng động 2000kg
Tải trọng tĩnh   4000kg
Trọng lượng pallet ~ 14kg

Nhựa Sài Gòn – Đại Đồng Tiến

Đang cập nhật

079.382.3082