Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150

Tải trọng động 2000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg
Trọng lượng pallet 15.9 kg

Nhựa HDPE nguyên sinh / Tái Sinh 

 

Đang cập nhật

079.382.3082