Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 ( 22KG )

Tải trọng động 2000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg
Trọng lượng pallet 22 kg 

Pallet có 6 Lõi Sắt
Nhựa HDPE Tái Sinh / Nguyên Sinh 

Đang cập nhật

079.382.3082