Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150mm ( 9 CHÂN – LONG THÀNH )

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 4000kg

 

Đang cập nhật

079.382.3082