Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X78mm lót sàn

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet ~ 13kg

Đang cập nhật

079.382.3082