Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1100X1100X125

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet 7.2kg
Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh . 

Đang cập nhật

079.382.3082