Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh dương 1100X1100X150

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet 11.3kg
Nhựa HDPE Nguyên Sinh / Tái Sinh

Đang cập nhật

079.382.3082