Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa xanh 1100X1100X150mm

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 3000kg
Trọng lượng pallet ~ 11kg

Màu sắc : Xanh Dương , Xanh Lá

Đang cập nhật

079.382.3082