Pallet nhựa Kim Anh

Pallet nhựa XANH DƯƠNG 760X760X130

Tải trọng động 1000kg
Tải trọng tĩnh 1000kg
Trọng lượng pallet 4.8kg
Nhựa HDPE nguyên sinh

Đang cập nhật

079.382.3082