Pallet nhựa Kim Anh

Pallet Xanh Lá 1100x1100x150 (16KG)

Tải trọng động 1000kg

Tải trọng tĩnh 4000kg

Trọng lượng pallet ~ 16kg

 

Đang cập nhật

079.382.3082