Hiển thị 1–24 của 30 kết quả

Pallet Hộp 1100x1100x150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 2000 kg Tải trọng tĩnh  4000 kg. 

Pallet nhựa đen 1000X1200X150mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 13kg

Pallet nhựa đen 1100X1300X150mm ( < 15Kg )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1500kg Trọng lượng pallet ~ 14kg

Pallet nhựa đen 1100X1300X150mm ( > 15KG )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1500kg Trọng lượng pallet ~  15kg ->17kg

Pallet nhựa đen 730X730X120mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 4.5kg

Pallet nhựa đen 1000X1000X120mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 7kg

Pallet nhựa đen 1000X1200X120mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 7kg

Pallet nhựa đen 1100X1100X120mm – JAPAN

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 8.5kg

Pallet nhựa đen 1100X1100X120mm ( 2 Mặt )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 10kg

Pallet nhựa đen 1100X1100X130mm

LIÊN HỆ
ĐEN 1100X1100X130mm Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 8.5kg

Pallet nhựa đen 1100X1100X150mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 11kg

Pallet nhựa đen 1100X1300X120mm

LIÊN HỆ
ĐEN 1100X1300X120mm Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 10kg

Pallet nhựa đen 1100X1300X130mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 10kg

Pallet nhựa đen 800X1200X150mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 10kg

Pallet nhựa đen gù 1000X1200X145mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 1000kg Trọng lượng pallet ~ 9kg

Pallet nhựa đen gù 1000X1200X145mm Đức Mỹ

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 14kg

Pallet nhựa xám 1100x1100x150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 4000kg Trọng lượng pallet ~ 16kg

Pallet nhựa xám CHÂU ÂU 800X1200X150mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 15kg

Pallet nhựa xanh 1100X1100X150mm

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 11kg Màu sắc : Xanh Dương , Xanh

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150 (3 CHÂN SUỐT )

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 13kg

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X140mm SÀI GÒN

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 14kg

Pallet nhựa xanh dương 1000X1200X150

LIÊN HỆ
Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Trọng lượng pallet ~ 13kg